Miljöpolicy Efficio Nätverksbyggarna AB

Våra mest betydande miljöaspekter är transporter och avfall.

Vi följer den miljölagstiftning som företaget berörs av och strävar efter att ständigt förbättra oss när det gäller att förebygga vår miljöpåverkan genom att:

  • Planera det dagliga arbetet med fokus på att minska transporterna med våra servicebilar.

  • Uppmuntra våra kunder att välja det mest miljövänliga alternativet.

  • Öka andelen sorterat avfall samt minska den totala mängden avfall.

  • Vid inköp i så stor utsträckning som möjligt välja miljömärkta produkter och etiskt tillverkade produkter.

  • Öka företagets kunskaper inom miljöområdet.